Bestami YAZGAN: Dolunay’ın Şavkı Vursun Şiire

Bestami YAZGAN

DOLUNAY’IN ŞAVKI VURSUN ŞİİRE

Dünyayı yaşanır kılan ve güzelleştiren en önemli unsurlardan biri sanattır. Her şeyin bir söz’le var olmaya başladığını kabul edersek, sanatın ilk kaynağının ve en görkemli dalının şiir olduğunu söyleyebiliriz. Şiir, sözün ve ruhun çiçek açmasıdır. Şiir, kelamın bir coşkun ırmak gibi akmasıdır.

Gerçek şairler, zamanın elinden tutup sözün ahengiyle ebediyete uçma talimi yapan Hüma kuşu gibidir. Bahaettin Karakoç da gerçek şairler katarına katılmış bir beyaz kartal, söz ustası bir Dede Korkut’tur. Seksen yılı geçen ömründe “Her dem yeniden doğarak” şiirin en dar sokaklarından geçmiş, en ince noktalarını keşfetmiş; dünyayı şiire, şiirini dünyaya açmış Türkçenin aksakalıdır.

Bahaettin Karakoç, şiire gereken emeği vererek yüreğinde damıttığı duygulara değer katarak yoluna devam ediyor. Pergelin bir ucunu yüreğine koyup diğer ucuyla yüce dağları aşıyor, ırmak olup coşuyor ve yorulmak bilmeyen arı duru sular gibi şiir okyanusuna akıyor.

Fikrin namusuna, duygunun saflığına, hilkatinin ve halkının değerlerine halel getirmiyor hiçbir zaman. Bu yönüyle sadece şiire değil şiir severlere de değer veren bir şair Bahaettin Karakoç.

Bu noktada, üzerine düşen görevi bihakkın yerine getiren bir şaire karşı, milletin de yapması gereken şeyler olduğuna inanıyoruz. Kıymetli şairimiz, soylu görevini yapmaya devam ediyor, biz de seve seve üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz.

Kaynak: YAZGAN Bestami, “Dolunay’ın Şavkı Vursun Şiire”, (Ed. Hüseyin UZEL), Konuştuğumuz Dile Serenat 4 – “Şiirin Beyaz Kartalı / Bahaettin Karakoç”, Olay Matbaası, Hatay 2017, s.8.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.