Ahmet MEKANSIZ: Çukurova’da Feymanî’nin Yeri

Ahmet MEKANSIZ

ÇUKUROVA’DA FEYMANÎ’NİN YERİ

Türk kültür tarihi içinde ozanlık ve aşıklık geleneği Sazlı, sözlü anlatım kurumlarından biridir. Aşık, kültürel yönden ümmi, aşk bakımından hakiki ve mecazi, intisabına göre badeli ya da badesiz, çırak, usta gibi muhtelif isimler alır. Aşık Feymani (Osman Taşkaya) Çukurova’da aşıklık geleneği içerisinde önemli bir köşe taşıdır. Geleneğin devam ettirilmesi hususunda örnek alınacak yetişmiş ender aşıklarımızdandır. Sağlığında adına şölenler yapılan ilk aşık olma özelliğine sahiptir. Bu minvalde gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Şiirlerinin çoğu dini-tasavvufi halk edebiyatı ürünleridir. Beşeri aşkın ilhamını ilahi aşkla yoğurabilen nadide bir aşığımızdır. Aşıklık geleneğinde var olan usta-çırak ilişkisiyle yetişmemiştir. Kendi kendini yetiştirmiştir. Lakin kendisi birçok çırağı yetiştirmiş, edebiyatımıza kazandırmıştır. Sazı, sözü ve irticalı kuvvetli bir aşığımızdır. Meşrebi nispetiyle tarikat ehlidir. Bunu tasavvuf konusundaki derin bilgisinden anlamaktayız. Edebiyatımızın gönüllü neferi olan üstadımıza Muhabbetlerimi gönderiyorum ve daha nice eserlere imza atması dileklerimi sunuyorum.

Kaynak: MEKANSIZ Ahmet, “Çukurova’da Feymanî’nin Yeri”, (Ed. Hüseyin UZEL), Konuştuğumuz Dile Serenat 6 – “Âşık Şiirinde Bir Mektep Adam / Feymani”, Hatay Medya, 2018, s.6.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.