İsmail ÇÖREKÇİ: İsmail Çörekçi Gözüyle Âşık Feymanî

İsmail ÇÖREKÇİ

İSMAİL ÇÖREKÇİ GÖZÜYLE ÂŞIK FEYMANÎ

…Çok değerli gönlü Çukurova gibi engin, başı Toroslar kadar yüce, yüreği hak aşkıyla dolu dostlar, Aziz milletim.Türkün var oluşundan bu güne kadar, bu kültürü yaşadığımız zamana taşıyarak, kültür elçiliği yapmış Aşıklarımız, ozanlarımız. Yapacağım fikri değerlendirmeme başlamadan önce hepinizi saygı ile selamlıyorum.
…Türk’ün güzel bir sözü var.” Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır.” Bir Türk için vatanın mukaddesatını anlatacak en güzel cümledir. Aynı Türk vatanına ve milletine bağlı kalırken, geçmişten gelen alışkanlıklarını hiç unutmamıştır (bunlar kültür, örf ve adetleridir.) buda türkün asaletinin nitelik ve ulvilik bakımından birgöstergesidir.
…Değerli dostlar; bunları niye anlatıyorum, hepimizin bildiği ve gurur vesilesi olgular değilmidir. İşte tamda bu noktada günümüzün aşıklık kültürünü ve onun değerli temsilcilerine değinmek ve onları dilimin döndüğünce anlatmak istedim.
Türk tarihini incelediğimizde dede Korkut’a kadar dayanan bu kültür, günümüzde unutturulmak istensede hala ayaktadır. Ayakta olmasının sebebide girişte bahsettiğim kültür ateşeliğini üstlenmiş aşıklarımızındır büyük pay. Onlar milletine münhasır bu özellikle Hakkın özüne düşürdüğü manzumeleri söz, saz ve ustalık marifetiyle bizlere nakşetmeleridir.
…Dostlar; Yaşı altmış olan bir kardeşinizim. Çocukluk yıllarımda radyoda haftada bir gün, bir saat Dede Korkut, Aslı ile Kerem, Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu gibi ismini yazamadığım bir çok hikayeyi dinleyerek geçti çocukluğum.
…Biraz daha orta yaşlara geldiğimde günümüz aşıklarını dinleme ve onların bazılarını tanıma şerefine mashar oldum. Kim bunlar derseniz benim hafızamda iz bırakan bazılarını söylemek iserim. (Aşık Emrah, Aşık Şenlik, Aşık Sümmani, Aşık Murat Çobanoğlu, Aşık Reyhani, Aşık Şeref Taşlıova, elbetteki Aşık Feymani (Osman Taşkaya) ‘dir.
Değerli dostlar; bahsettiğim gibi belleğimde birer köşkü olan bu insanların içinde olan günümüz Karacaoğlan’ı sayın büyüğüm, ustam, üstadım Aşık Feymani’den bahsetmek istiyorum. Bölgemiz çukurovanın şeref ve kültür elçisi olan Feymani üstad hak aşıklığının yanı sıra gerçek bir gönül adamıdır. Onu tanımak, eserlerini dinlemek, nasihatlarından ders çıkarmak şahsıma bir lütuf olarak düşünüyorum. Günümüz insanları belki Feymani üstadı anlama noktasında eksik yada ilgisiz kalabilirler, ama unutulmasın tarih bu şahsiyeti, ayırdığı yere yazarken kelimeler, cümleler adeta titreyecektir. İşte tamda bu noktada değerli büyüğüm, üstadım, ustam, ağabeyim Aşık Feymaniyi biraz anlatmak istedim. Ne kadar anlatsam kelimelerle anlatmak zor. Yani onu tanımak, dinlemek, hissetmek lazım. Rabbim sağlık sıhhat versin. Ellerinden öpüyorum.
Feymani’yi ancak Feymani anlatır (anlayana) diyorum. Onun bir şiirini sizlere naklediyorum.

Biz (I) Hâlimizle hay huy etmen,
Biz âşıkı divaneyiz.
Gönül sultanın incitmen,
Biz harabat virâneyiz.

Yırarsan kimden yırarsın,
Ölüden can mı sorarsın,
Sen halâ Leylâ ararsın,
Biz Mecnun’u mestâneyiz.

Görüntümüz soluk yüzlü,
Lisanımız sükut sözlü,
Damlamızda derya gizli,
Biz Rahman’dan nişaneyiz.

Nazar eyle şu dağlara,
Kışın isyan etmez kara,
Var sen Hakk’ı sende ara,
Biz seyyahı devraneyiz.

Feymânî, uyduk bir sese,
Gayrı nemize vesvese,
Meylin dosta gitmek ise,
Biz vuslatı pervaneyiz.

Aşık Feymani İşte aşık Feymani… başka söze ne gerek…

Kaynak: ÇÖREKÇİ İsmail, “İsmail Çörekçi Gözüyle Âşık Feymanî”, (Ed. Hüseyin UZEL), Konuştuğumuz Dile Serenat 6 – “Âşık Şiirinde Bir Mektep Adam / Feymani”, Hatay Medya, 2018, s.10-11.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.