Ramazan AVCI: Gönüllere Sevgi ve Erdem Mayalayan Şair

Ramazan AVCI

GÖNÜLLERE SEVGİ VE ERDEM MAYALAYAN ŞAİR

“Gönlü muhabbete yurt olanlara,
Düşmanına bile mert olanlara,
Fakat öz nefsine sert olanlara,
Tâ cânı gönülden tazele selam,
Sevgiye, dostluğa, güzele selam.”

1987-2001 yılları arasında her yıl düzenlenen ve sunuculuğunu yaptığım Dolunay Şiir Şölenlerinde ruhumu ve kulaklarımı okşayan bu mısralarıyla tanıdım Bestami Ağabey’i. Heybetli duruşu ve gür sesiyle sahnede şiirini seslendirirken onun şahsında sanki Murat Çobanoğlu’nu, bazen de Dede Korkut’u görür gibi olurdum. Aşka, dostluğa, Hakk’a davet eden mısraları seslendirdiğinde ise Dede Korkut’tan Yunus Emre’ye evrilirdi.

Binlerce yıldır Türk kültürünü, zevkini, sanatını günümüze taşıyan millî nazım şeklimizi, millî nazım birimimizi, millî ölçümüzü kullanarak Türk-İslam zevkini sehl-i mümteni söyleyişlerle günümüze mayalayan misyonuyla Bestami Yazgan şiirimizin Alperenidir.

Şiir yazarak okura ulaşmak, okuru yüreğinden kavramak usta şairlerin işidir. Ancak her usta şairde olmayan bir meziyeti daha vardır Bestami Yazgan’ın: Eğitimciliği. Eğitimciliği ile sanatçı kimliğini, kendisini görev yaptığım okula söyleşi için davet ettiğimizde çocuklarla kurduğu iletişimde hayranlıkla müşahede etmiştim. Öğrencilerimin ifadesiyle kırk dakikalık süreyi bir teneffüs kadar kısa hissettiren, öğrencilerin arasında dolaşarak onlarla şiir düeti yapan, salondaki öğrencileri bir koroya dönüştüren, onların gözlerinden gönüllerine inen bu adam; samimi ve candan tavırlarıyla bazen ağabey, bazen hoca, bazen şair, bazen masalcı baba olarak öğrencilerin gönüllerini sevgiden gökkuşağına boyuyordu adeta. Sanatla, şiirle, şiiri oluşturan özle tanıştırmak için keşke her okul öğrencilerini Bestami Yazgan ile buluşturabilse.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında en az gelişme gösteren tür çocuk edebiyatıdır denilebilir. Yıllardır ilk, orta ve lise çağındaki çocuklara Batı’nın kültür ve düşüncesiyle yoğrulmuş masallarını, Batı klasiklerini okutturuyor, onların kahramanlarını idolleştiriyor fakat bize has değerleri aktaramıyoruz. Bunda elbette edebiyat geleneğimizde çocuklar için, çocukların diliyle ve onların ilgi ve seviyelerine uygun eserlerimizin olmayışı veya az oluşu etkili olmuştur. Çocuklara yaşadıkları çağın şartlarına göre şiir, masal, hikâye, roman türünde eserler kaleme alan yazar ve şairlerimiz parmakla sayılacak kadar azdır. Bestami Yazgan günümüz çocuk edebiyatının en güçlü yazarlarından biridir.

Türk-İslam kültürüyle yoğrulmuş olan sevgi, saygı, merhamet, iyilik, güzellik, yardımseverlik, vatan, millet, bayrak gibi millî ve evrensel değerlerin şiir diliyle öğrencilere kazandırılmasında Yazgan’ın şiirleri çok önemli bir kaynaktır. Çünkü Yazgan’ın bütün eserleri bu değerler üzerine inşa edilmiştir. Bu bakımdan son yıllarda onun şiirlerine ders kitaplarında yer verilmesi millî eğitim açısından önemli bir kazanç olmuştur.

Bestami Yazgan’ın masal ve hikâye türündeki eserlerine zengin bir kelime varlığıyla örülmüş, eğitici yönü güçlü bir üslup hâkimdir. Çocukların dil gelişimini ve Türkçeyi güzel kullanma becerisini geliştirmeleri bakımından bu masallar ana dili eğitimi için önemli kaynaklardır.

Bestami Yazgan, özel hayatında mükemmel bir eş, baba ve arkadaştır. Okuyucu içinse samimi bir dosttur. Bize düşen, daha huzurlu ve yaşanası bir dünyanın inşası için bu dostun eserlerini okumak ve okutmaktır.

Kaynak: AVCI Ramazan, “Gönüllere Sevgi ve Erdem Mayalayan Şair”, (Ed. Hüseyin UZEL), Konuştuğumuz Dile Serenat 7 – “Gülü İncitmeyen Gönül / Bestami Yazgan”, Türmatsan, 2018, s.26-27.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.